Omdat in Europa essentiële grondrechten zoals vrijheid van politieke mening en het recht op een fair proces op de helling komen te staan, pleiten Joris Vandenbroucke en Monica De Coninck voor een Hoge Commissaris voor de Mensenrechten binnen de EU. 

“De huidige crisis rond Catalonië, maar ook de manier waarop Polen en Hongarije de democratische rechtsstaat ondermijnen,  roepen om een Europese reactie. Ook voor Spanje kwam die er niet”, zeggen Vandenbroucke en De Coninck. “Lidstaten die de regels van de rechtsstaat vandaag systematisch schenden, komen daar te makkelijk mee weg omdat een krachtige stem en instrument ontbreekt om dit aan te pakken.”

 “Het is tijd voor de Europese Unie om op dit punt volwassen te worden. Waar de rechtsstaat in gevaar komt, moet ze kunnen ingrijpen, daadkrachtig. Net zoals ze dat doet bij inbreuken op de Interne Markt. Een EU-Commissaris voor de Mensenrechten moet de exclusieve bevoegdheid hebben om de mensenrechten en de rechtsstaat in Europa te superviseren en te controleren, slagkrachtig en mét tanden. De Hoge Commissaris moet daarvoor een veel sterker instrumentarium dan vandaag tot zijn beschikking hebben. Respect voor de rechtsstaat en mensenrechten is geen optie binnen de EU, maar is er een fundament van.”