Huidig stadssecretaris Roel Verhaert gaat binnenkort met pensioen en dus moet de stad Antwerpen op zoek naar een nieuwe stadssecretaris. In de procedure kiest het stadsbestuur voor een interne procedure om de stadssecretaris te vervangen. “We moeten op zoek naar de beste persoon om de stedelijke administratie van morgen te leiden, ongeacht waar die vandaag werkt”, zegt sp.a-fractievoorzitter Kathleen Van Brempt. sp.a pleit ervoor de vacature voor een nieuwe stadssecretaris ook open te stellen voor externen.

 De Antwerpse stadssecretaris staat aan het hoofd te staan van de stedelijke administratie en draagt ook de verantwoordelijkheid voor het functioneren ervan. “Het is van cruciaal belang voor de rol van de stad ten aanzien van haar inwoners, maar ook ten aanzien van haar personeelsleden dat we hier kiezen voor de beste man of vrouw voor de job”, zegt Van Brempt. “Wij twijfelen alles behalve aan het talent dat vandaag reeds binnen de administratie aanwezig is, maar willen de procedure ook openstellen voor externen.”

Het openstellen van de vacature voor externen hoeft volgens de partij niet te betekenen dat de beste kandidaat niet uit de stedelijke administratie zou kunnen komen. “Er zijn in het verleden voorbeelden genoeg geweest van vacatures, die zowel voor internen, als externen toegankelijk waren, waarbij de beste kandidaat reeds actief was binnen de stad,” zegt Van Brempt. “De huidige stadssecretaris is daar een mooi voorbeeld van.” Al duidt de partij ook op de meerwaarde van enkele succesvolle externe aanwervingen. “Bij het havenbedrijf en VESPA werd de Antwerpse administratie duidelijk versterkt door mensen van buitenaf.”

sp.a heeft voor de gemeenteraad van volgende maandag een amendement ingediend om de vacature ook open te stellen voor externe kandidaten. “Wat voor ons essentieel is, is dat de stad een goede werkgever is voor al haar werknemers én dat de stedelijke administratie de beste dienstverlening kan aanbieden aan de Antwerpenaars. Bij de aanwerving van een nieuw stadssecretaris moeten we dus voluit kiezen voor de persoon die het best geplaatst is om dat te verzekeren, ongeacht waar die persoon vandaag aan de slag is.”