Ter herinnering: op 5 september 2016 verviel de vergunning van de busstelplaats die de Lijn sinds 1965 in Zurenborg uitbaat. Het vorige stadsbestuur zag dit als een kans om de stelplaats te verhuizen en in één klap de wijk Zurenborg van wat broodnodige groene ruimte te voorzien door de ontwikkeling van Nieuw Zurenborg. Daartoe werden bijvoorbeeld al de gronden van de voormalige gasfabriek aangekocht door de stad. Een zoektocht naar een alternatieve locatie voor de stelplaats werd al in 2005 door de Lijn opgestart, nu tien jaar terug. Die zoektocht leverde helaas nog niets op, en van groen op de gassite is evenmin sprake.

De nu besliste verlenging van de vergunning, voor vijf jaar, betonneert de aanwezigheid van de busstelplaats ook de komende jaren in de wijk. Toon Wassenberg, sp.a-gemeenteraadslid, dringt dan ook aan op milderende maatregelen op korte termijn: “Al jaren wordt door de wijk zelf een oplossing naar voor geschoven, namelijk het doen verlaten van de bussen via de Krugerstraat, om zo rechtstreeks de Singel op te draaien. Het is positief dat deze in de vergunning werden opgenomen, maar het is aan het stadsbestuur om dan samen met de Lijn bij het Agentschap Wegen & Verkeer op tafel te kloppen om dit mogelijk te maken.”

En vooral: de vijf jaar tijd die nu zijn gekocht met deze vergunning moeten door dit stadsbestuur gebruikt worden om écht op zoek te gaan naar een alternatieve locatie. Chris Anseeuw, sp.a-fractieleider in de districtsraad: “Er moet voor 2012 op een andere, geschikte, locatie een oplossing zijn voor de stelplaats, zodat de buurt eindelijk uitzicht krijgt op een broodnodig stukje groen”.