Op 5 september 2016 vervalt de milieuvergunning van de busgarage die sinds 1965 in Zurenborg is gevestigd. Het vorige stadsbestuur zag dat als een kans om de stelplaats elders onder te brengen en in één klap de wijk Zurenborg van de broodnodige publieke groene ruimte te voorzien. Daartoe kocht het toenmalige bestuur ook de terreinen van de vroegere gasfabriek aan.

Buurtbewoonster Chris Anseeuw, districtsraadslid voor sp.a, vindt dat het stadsbestuur moet blijven aandringen op een verhuizing - De Lijn zoekt al tien jaar een nieuwe bestemming. ‘Er is een groot tekort aan groene ruimte in Zurenborg. Het project Nieuw Zurenborg wilde daaraan verhelpen. Dat is een nieuwe wijk met onder meer een park en ook gemeenschapsvoorzieningen.’

Met de verhuizing van de stelplaats worden bovendien de  bussen die geen halte hebben in Zurenborg, uit de wijk gehaald. Toon Wassenberg, Antwerps sp.a-gemeenteraadslid, dringt aan op een snelle oplossing. ‘Als de stelplaats verhuist en er veel minder bussen door de wijk rijden, is dat goed voor alle buurtbewoners.’ Maar zover is het nog niet, want De Lijn heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend en wil de stelplaats dus langer in Zurenborg houden. sp.a vraagt om die vergunning slechts voor een beperkte periode toe te kennen. Intussen moet er werk worden gemaakt van de verhuizing en moeten maatregelen worden genomen die onmiddellijk resultaat hebben. ‘Zet in die tijdelijke vergunning dat de bussen de garage via de Krugerstraat moeten verlaten en zo rechtstreeks de Singel opdraaien. Dan heeft de buurt daar geen last meer van. En maak eens echt werk van die verhuizing’, zegt Wassenberg.