Op donderdag 17 november keurde de Kamer een resolutie goed om ontwikkelingshulp doeltreffender te maken. Auteur van de resolutie, sp.a'er Dirk Van der Maelen, is tevreden dat regering en Parlement beter gaan samenwerken om de levensomstandigheden in het Zuiden te verbeteren: "Naast meer is ook betere hulp nodig. De brede steun voor de resolutie betekent dat het belang van coherent ontwikkelingsbeleid toeneemt. Hopelijk voldoende om ook aanverwante wetsvoorstellen gestemd te krijgen."

De goedgekeurde tekst verdedigt methodes om de impact van ontwikkelingssamenwerking centraal te stellen. Donor- en partnerlanden moeten immers vlot en gecoördineerd samenwerken om dubbel werk of fragmentatie van projecten te vermijden. De resolutie verwacht ook dat de regering bij partners regelmatig aandringt om die aanbevelingen door te voeren. Daar is volgens experten en studies nog flink wat werk aan de winkel. Aanleiding van de resolutie is de topconferentie in Busan, Zuid-Korea van 29 november tot 3 december over impactvolle ontwikkelingshulp.

Van der Maelen is opgetogen met het brede draagvlak voor de resolutie. Naast de onthouding van n-va en Vlaams Belang, stemden alle partijen voor. De grote instemming toont aan dat meer volksvertegenwoordigers een coherent ontwikkelingsbeleid belangrijk vinden. "Al te vaak ondermijnen wapenverkopen aan conflictgebieden of oneerlijke handelspraktijken, de sociale vooruitgang die met ontwikkelingssamenwerking geboekt is. Dat gaat ten koste van miljoenen armen in het Zuiden en Belgisch belastingsgeld", aldus de sp.a'er.

Het Kamerlid bedankt ontwikkelingsorganisatie 11.11.11 voor haar aanzet en expertise en hoopt alvast dat de steun voor zijn aanverwante wetsvoorstellen toeneemt. Zijn wetsvoorstel voor een globaal wapenhandelverdrag wil voorkomen dat wapenverkoop de vrede in kwetsbare landen minder in gevaar brengt. Andere wetsvoorstellen hebben een sterkere aanpak van inbreuken op fundamentele arbeidsrechten in het buitenland voor ogen. "De stem voor beleidscoherentie en doeltreffende ontwikkelingshulp klinkt steeds luider. Nu is het aan de regering om de resolutie aan te grijpen opdat die stem luid genoeg klinkt", aldus Van der Maelen.