Politica’s hebben op Europees, federaal en Vlaams niveau al een aardige weg afgelegd. Toch kennen we nog steeds geen evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de politiek:

  • 36% van de Europese parlementsleden is een vrouw;

  • Het federale parlement telde begin 2014 60 vrouwelijke volksvertegenwoordigers op een totaal van 150. 28 van de 71 senatoren waren vrouw;

  • In het Vlaamse parlement zetelden begin 2014 53 vrouwelijke parlementsleden ten opzichte van 71 mannelijke.

Vrouw trekt een derde van de kieslijsten

De kieslijsten voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen werden intussen ingediend. De lijsttrekkers van alle partijen zijn nu gekend. zij-kant stelt tevreden vast dat de vervrouwelijking van de politiek zich langzaam doorzet.

31% van de lijsten (of 26 op 111 ) wordt getrokken door een vrouw. Bij de federale verkiezingen van 2010 ging het nog maar om 24,5% vrouwelijke lijsttrekkers. De Vlaamse en Europese lijsten werden in 2009 door 23,4% vrouwen geleid.

Enkel progressieve partijen nemen gelijkheid v/m ernstig

We zien ook een groot verschil tussen de partijen. sp.a zorgde naar aanleiding van de komende verkiezingen voor een unicum: de partij verzamelde meer vrouwelijke (8) dan mannelijke (6) lijsttrekkers. De partij toont dat ze gelijkheid v/m ernstig neemt.

We hopen dat de goede uitgangspositie van de vrouwelijke lijsttrekkers zich weerspiegelt in de verkiezingsuitslag en dat de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen in de parlementen na 25 mei een feit wordt. Bij de regeringsvormingen moet de 50/50-verdeling ook regel worden bij de aanduiding van de ministerposten.

Bron: zij-kant