[image] Betrouwbare banken, slimme investeringen in de economie, sterk onderwijs en een stevige solidariteit. Dat is het recept voor de eerlijke samenleving die sp.a nastreeft. En ook een duidelijke keuze. “De mensen zullen op 7 juni niet alleen gaan stemmen, ze zullen ook gaan kiezen. Tussen de socialisten of zij die steun aan Ford Genk schandalig vinden. Tussen de socialisten of diegenen die 43.000 nieuwe sociale woningen waanzin vinden. Tussen een progressief en vereenvoudigd belastingsstelsel van de socialisten of de hervorming van de rechterzijde, een fiscaal cadeau voor de tien procent rijksten, betaald door de tien procent rijksten.”

Die keuzes stelde ik als  sp.a-voorzitter vandaag op het congres in Gent. Eén concreet voorstel kon op opvallend veel bijval rekenen: voor sp.a mag geen enkele bejaarde een rusthuisfactuur betalen die hoger is dan zijn pensioen.

Op het congres werd het sp.a-programma voor de Vlaamse en Europese verkiezingen goedgekeurd. Vier krachtlijnen vormen de rode draad: betrouwbare banken, slimme investeringen in de economie, sterk onderwijs en een stevige solidariteit.

Vlaams minister Frank Vandenbroucke stelde er het palmares van sp.a voor in de Vlaamse regering. Waar de vier krachtlijnen duidelijk herkenbaar in zijn. En die de basis zijn voor onze plannen voor de komende jaren. “We zijn sociaal, met resultaat. Sociaal, dat is: beschermen wie kwetsbaar is. Nog socialer is: weerbaar maken wie
kwetsbaar is”. Vandenbroucke constateert dat men tegenwoordig op een vreemde manier naar de politieke agenda kijkt: “Als het staatshervorming is, dan gaat het van de agenda af; als het geen staatshervorming is, dan kan het op de agenda. Terwijl men anders moet redeneren: als het goed is voor de mensen, dan doen we het; als het niet goed is, dan gaat het van de agenda af.”

Kathleen Van Brempt, Vlaams minister en Europees lijsttrekker van sp.a, maakte duidelijk dat de conservatieven nog altijd terug willen naar de situatie van vóór de economische crisis. “Jullie kennen toch ook het soort mensen dat roept dat het vroeger beter was. Wel, vroeger werd het scenario geschreven voor de recessie van vandaag.” Ze illustreert haar agenda van het ‘Europa van de oplossingen’ aan de hand van de Noordzeering. “Windmolens op de Noordzee kunnen evenveel energie opleveren als de olie in de Perzische Golf vandaag. Als de Noordzeering in 2050 klaar is, biedt hij werk aan meer dan 700.000 mensen. Als we niet investeren in hernieuwbare energie, dan zullen we tegen 2030 75 procent van onze energie moeten invoeren. Om de omslag naar een energie-onafhankelijk Europa te maken, is links nodig. Nu zeker.”

De foto's van het congres vind je op de fotopagina van sp.a.