Tijdens het Borgerhouts districtscollege werd Stephanie Van Houtven (33) vandaag aangesteld als nieuwe districtscollegevoorzitter. Na de verkiezingsoverwinning van het kartel sp.a-Groen bij de lokale verkiezingen – het kartel werd in 2012 met 36,06% ruim de grootste lijst van het district – spraken sp.a en Groen af dat Groen de eerste drie jaar de districtsburgemeester zou leveren en dat sp.a bij de start van 2016 de fakkel zou overnemen.

“Ik wil Marij hartelijk bedanken voor het uitstekende werk dat ze de voorbije jaren als districtsburgemeester heeft verzet”, zei Stephanie Van Houtven. “Het Borgerhouts districtscollege is een hecht team van vijf hardwerkende collegeleden met de neuzen in dezelfde richting. In 2012 schreven we met “Samen Borgerhout” een sterk bestuursakkoord met een duidelijke links-progressieve inslag: als enige district hebben we de bevoegdheid armoedebestrijding ingeschreven, vanuit de verschillende domeinen zetten we collectief sterk in op jongeren en we laten geen kans onbenut om aangename openbare groene ruimtes te creëren. In een district met een bevolkingsdichtheid van meer dan 12 000 inwoners per vierkante kilometer en met maar liefst één op drie bewoners jonger dan 18 jaar, zijn dat dingen die een wezenlijk verschil maken. We hebben al een heel aantal van onze doelstellingen gerealiseerd, en zullen de komende drie jaar op hetzelfde élan verdergaan.”

Van Houtven maakt er een punt van om goed te luisteren naar de Borgerhoutenaars. “Elke dag spreken mensen ons aan over hun ideeën om Borgerhout te laten bruisen. Als districtsbestuur vinden wij het onze taak om dergelijke initiatieven optimaal te ondersteunen – zowel financieel als logistiek. Borgerhout is een erg divers district, in alle betekenissen van het woord. Er zit hier ongelooflijk veel potentieel en veel goesting om samen dingen te veranderen. Daarom proberen we zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen en de krachten te bundelen. Daarnaast zullen we sterk de focus blijven leggen op samen leven en zullen we de komende jaren ook blijven hameren op verkeersveiligheid. Hoewel de mobiliteitsbeslissingen door het stedelijk college worden genomen, zullen wij als district onze adviserende rol ten volle blijven benutten en geen kans laten voorbijgaan om te ijveren voor een verkeersbeleid op maat van de zachte weggebruiker. Daarnaast willen wij samen met onze bewoners een toekomstvisie te ontwikkelen voor de Turnhoutsebaan en zullen wij ons blijven inzetten voor een overkapping van de Antwerpse Ring.”

Stephanie Van Houtven zal als districtsburgemeester de bevoegdheden cultuur en feestelijkheden, mobiliteit, burgerlijke stand en Reuzenstoet voor haar rekening nemen. Ze is ook ondervoorzitter van sp.a