In navolging van het ontslag van de vorige directeur van het Brugs Conservatorium begin juli, heeft het Brugse schepencollege maandag 7 augustus 2017 de aanstelling goedgekeurd van Michaël Vancraeynest en Mark Lambrecht om in duobaan als waarnemend directeur van het Conservatorium op te treden.

Michaël Vancraeynest (Oostende, 1976) volgde zijn opleiding aan het Conservatorium te Oostende en ging nadien studeren aan het Lemmensinstituut te Leuven. Hij doceert in Brugge samenspel en begeleidingspraktijk aan de pianisten, het jongerenkoor en muziektheorie. Daarnaast verzorgt hij ook het aanvullend leertraject voor de VIVES-studenten.

Mark Lambrecht (Brugge, 1963) combineerde zijn licentiestudies Germaanse filologie aan de Universiteit Gent met muziekstudies aan de conservatoria te Brugge en te Gent. Momenteel is hij leraar cello en samenspel aan het Brugs Conservatorium.

Mark Lambrecht : “Het wordt ongetwijfeld een hele uitdaging om enerzijds de sfeer onder de collega’s te verbeteren en anderzijds het leerlingenaantal weer te doen toenemen. Als je zo een opdracht kan delen met een bekwame collega, dan wordt die ook makkelijker haalbaar. Het is natuurlijk van groot belang dat we op dezelfde golflengte zitten en dat is gelukkig het geval. Wij vinden het ook fijn om het lesgeven niet volledig te moeten opgeven. De voeling met de werkvloer en het contact met de collega’s worden hierdoor sterk bevorderd. Een goede communicatie in alle richtingen is de sleutel tot succes.”

Michaël Vancraeynest vult aan : “Het conservatorium heeft een groot potentieel; getalenteerde leraars en leerlingen, een goed geoliede administratie, een hoog niveau en een rijke traditie. Die sterke punten willen wij koesteren in een opbouwende sfeer om zo meer ontspanning en openheid te brengen. Deze prachtige instelling is er voor alle Bruggelingen. Iedereen is welkom en wij willen onze leraars en administratieve medewerkers motiveren om zich sociaal en creatief op te stellen.”

Schepen van onderwijs, Pablo Annys, tenslotte : “De voorbije weken heb ik enorm veel betrokkenheid ervaren van zowel (oud-)leerlingen als leraren van het Brugs Conservatorium. Ik ben dan ook verheugd dat twee gemotiveerde krachten intern deze kans grijpen in duobaan om de uitdagingen van het Conservatorium tot een goed einde te brengen. Nog één jaar te gaan in de oude structuur en dan komt het nieuwe decreet eraan. Tijd dus om ons hierop voor te bereiden. Vanuit het college zijn we ervan overtuigd dat we met Michaël en Mark een sterk duo hebben waarmee we in open dialoog zullen samenwerken. We kijken naar de toekomst en zien een bloeiend conservatorium waar muziek, woord en dans apart én samen beoefend zullen worden.”