en duidelijke groene doelstellingensp.a wil meewerken aan een versterking van de onderhandelingsnota Peeters. “Vooral op sociaal en ecologisch vlak zullen we voorstellen formuleren om de nota te versterken”, stelt Caroline Gennez.

Het partijbureau heeft op vrijdag het licht op groen gezet om verder te onderhandelen voor de nieuwe Vlaamse regering. sp.a voorzitter Caroline Gennez kreeg hiervoor eensgezind het nodige mandaat. De versterking van de sociale bescherming is de prioriteit voor de Vlaamse socialisten. Ook heeft de nota Peeters nood aan meer en duidelijke groene doelstellingen.

Caroline Gennez verduidelijkt: “We willen de nodige maatregelen kunnen nemen waarop onze gezinnen in Vlaanderen nu rekenen. Dan gaat het over meer en betaalbare kinderopvang. Ook zij die zorg dragen voor onze ouderen, vragen de nodige maatregelen. En vanzelfsprekend mogen we de economische crisis niet uit het oog verliezen. Investeren in de talenten van iedereen, maar evenzeer de omschakeling naar een groene economie zijn dan cruciaal.”

Eerder op de week zei Caroline Gennez dat er in de nota Peeters eten en drinken zat, maar dat een aantal onduidelijkheden eerst moesten uitgeklaard worden vooraleer er verder kon worden gepraat. Het partijbureau herhaalde deze vraag tot verdere uitklaring en vroeg een duidelijke bijsturing van de nota Peeters.

Ook had sp.a duidelijk gemaakt dat ze liever in een regering met drie partijen stapt. “Er komt beter een stabiele regering en geen kaartersclub. Vier is plezant om te kaarten, maar niet evident om efficiënt te regeren.", verklaarde Caroline Gennez. Formateur Peeters gaat nu in op die vraag. Op maandag beginnen de Vlaamse regeringsonderhandelingen met CD&V en N-VA.