"De directeurs basisonderwijs verzuipen in het werk", zegt Steve Vandenberghe. "In het schooljaar 2016-2017 werden 40% van deze directeurs gewisseld, waarvan 1 op 3 omwille van ziekte."

Daarom Steve Vandenberghe een oproep aan minister Hilde Crevits om onderstaande voorstellen prioritair door te voeren om het welbevinden van onze leerlingen, leerkrachten en directeurs te garanderen:

1. Een directeur die er is voor kinderen, leerkrachten en ouders. Er is nood aan meer (administratieve) ondersteuning.

2. Geen lesopdrachten voor directeurs. Laat hen fulltime hun job doen.

3. Een gelijk statuut voor elke directeur, ongeacht de grootte van de school.

4. Voorzien in een professionele opleiding voor directeurs.

"Door directeurs meer administratieve ondersteuning te geven, lesopdrachten af te schaffen en te voorzien in een degelijke opleiding kunnen we hen terug de nodige ademruimte geven", besluit Steve Vandenberghe.