Essen werkt momenteel aan de omvorming en herinrichting van haar begraafplaatsen naar begraafparken. Ieder begraafpark krijgt ook een afscheidspaviljoen.  Naast voldoende ruimte voor gewone teraardebestellingen, een columbarium, een urnenveld en een verstrooiingsweide, worden op termijn op alle begraafparken ook nieuwe vormen van begraving zoals composteerbare urnen mogelijk.

De raadsleden Somers, Van Aert, Van Hees en Verpalen (cd&v)  vroegen tijdens de gemeenteraad van april om bij de herinrichting ook een ‘sterrenboom’ met gedenkzuil te voorzien. "Een boom die symbool staat voor kinderen die het levenslicht nooit hebben kunnen ervaren en die de gedachte aan hun sterrenkindje levendig houdt", aldus de indieners van het voorstel.  "Als boomsoort wordt gekozen voor een stermagnolia. Die krijgt mooie witte stervormige bloemen".

Helmut Jaspers, bevoegd schepen van leefmilieu (sp.a): “We willen dit voorstel zeker bekijken.  Iedere begraafplaats heeft een kinderperk.  Bij de herinrichting van de begraafparken zullen we in de omgeving van deze kinderperken een ‘sterrenboom’ voorzien. Binnenkort wordt ook het reglement op de begraafplaatsen geactualiseerd. Daarbij zullen we ook de mogelijkheid bekijken om plaatjes voor op een gedenkzuil naast de sterrenboom aan te vragen. Bedoeling is dat ouders de mogelijkheid krijgen daarop een naam te plaatsen, enkel een datum of eventueel een tekst….”.

OOK WETGEVING DIENT DRINGEND GEACTUALISEERD

Hopelijk wordt ook op parlementair vlak eindelijk werk gemaakt van een actualisatie van een aangepaste regeling voor levenloos geboren kinderen.  Na jarenlange vruchteloze discussie is de tijd, ook maatschappelijk, daarvoor ongetwijfeld rijp.

Nu is het zo dat onze wetgeving voorziet dat een levenloos geboren kind enkel wordt ingeschreven in het overlijdensregister, en dan nog met enkel de vermelding van de voornamen. Bovendien kan dat trouwens slechts alleen als de geboorte minstens zes maanden of 180 dagen na de verwekking heeft plaatsgevonden.

Daarnaast bestaat er voor de ouders het recht om hun levenloos geboren kindje, na een zwangerschap van tenminste 12 weken te laten begraven of te cremeren.

De grens van 180 dagen als minimumperiode van de zwangerschap is evenwel totaal achterhaald. Ze dateert van 1848. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een kind immers levensvatbaar vanaf 22 weken zwangerschap. Dit betekent dat als het fout gaat onder de 22 weken, we met een miskraam te maken hebben. Vanaf 22 weken gaat het om een doodgeboren kind. Het spreekt daarom voor zich dat de wettelijke grens dient te worden verlaagd van 180 dagen naar 140 dagen.

Dergelijke regeling zou meteen ook duidelijkheid brengen op sociaal en fiscaal vlak, maar zou er vooral toe bijdragen dat ouders rust kunnen vinden en waardig kunnen rouwen om hun te vroeg geboren en overleden kind.

Hopelijk kan deze sterrenboom ouders alvast helpen bij het verwerken van hun verdriet in hun vaak moeilijke rouwproces.