Het stadsbestuur ondersteunt met een totale toelage van 64.750 euro opnieuw twee nieuwe kinderopvanginitiatieven. “We willen alle initiatieven die het tekort aan plaatsen verminderen steunen.

Deze twee nieuwe initiatieven zorgen opnieuw voor 37 bijkomende plaatsen voor kinderen jonger dan 3 jaar. We maken bovendien werk van het overzichtelijk in kaart brengen van alle bestaande initiatieven”, zegt schepen voor Kinderopvang Rita Janssens (sp.a).

Het tekort aan kinderopvangplaatsen is in vele steden en gemeenten een belangrijk gespreksonderwerp. De stad Mechelen heeft van het wegwerken van het bestaande tekort een absolute prioriteit gemaakt. “Met ons ondersteuningbeleid voor alle initiatieven inzake kinderopvang hebben we op  1 jaar tijd al 20% extra kinderopvangplaatsen kunnen realiseren. We hebben zo een historisch tekort kunnen wegwerken en zijn er in geslaagd om de Barcelona-norm inzake kinderopvang te halen. Tijd om nieuwe doelstellingen voorop te stellen. We willen door ons ondersteuningsbeleid vol te houden dan ook snel als mogelijk de nog bestaande wachtlijsten en het tekort aan opvangplaatsen wegwerken. Bovendien hebben we van de betaalbaarheid van de opvangplaatsen een nieuwe beleidsprioriteit gemaakt. We doen dit door inkomensgerelateerde opvanginitiatieven extra te ondersteunen”, aldus schepen van Kinderopvang Rita Janssens. 

Het stadsbestuur ondersteunt met een toelage van 64.750 euro twee nieuwe kinderopvanginitiatieven die voor 37 bijkomende plaatsen zorgen. “We ondersteunen het nieuwe opvanginitiatief ‘Diep In Zee’ aan de Magdalenasteenweg te Muizen met een toelage van 29.750 euro, waardoor er 17 bijkomende plaatsen worden gecreëerd. ’t Spreeuwennestje aan de Battelsesteenweg zal dan weer plaats bieden aan 20 nieuwe opvangplaatsen. Hiervoor voorziet de stad een toelage van 35.000 euro. Daartegenover staat de voorwaarde dat de uitbaatsters van de opvanginitiatieven de engagementen in het toelagereglement zullen naleven. Dit betekent dat deze plaatsen minimum 6 jaar open blijven en er actief wordt samengewerkt met het Lokaal Overleg Kinderopvang met als doel de toegankelijkheid en de sociale en pedagogische functie van kinderopvang te vergroten”, zegt Rita Janssens.

Om de jonge ouders die op zoek zijn naar kinderopvangplaatsen nog beter te helpen werkt de stad ook aan het in kaart brengen van alle bestaande initiatieven. “Hierdoor gaan ouders niet alleen een eenvoudig overzicht krijgen van alle kinderopvanginitiatieven van de stad zelf, maar ook van alle bestaande private, initiatieven van scholen, ziekenfondsen of particulieren. Bovendien zal zo duidelijk worden gemaakt waar deze zich bevinden op het grondgebeid van de hele stad. Per initiatief gaan we tenslotte ook alle bestaande informatie meegeven als prijzen, inkomensgerelateerd of niet en aantal beschikbare plaatsen”, besluit schepen Rita Janssens.