De provincie Vlaams-Brabant en het OCMW Sint-Pieters-Leeuw starten een proefproject rond ‘wijkrenovatie’ in Ruisbroek. Bedoeling is ouderen en mensen met een laag inkomen te helpen de woningkwaliteit en het energieverbruik van hun woningen te verbeteren.

Wie wil renoveren kan rekenen op individueel advies, technische en sociale begeleiding. De financiële ondersteuning zal gebeuren via ‘subsidieretentie’: verbouwers krijgen een subsidie van maximaal 30.000 euro die pas moet worden terugbetaald op het ogenblik dat de woning een andere eigenaar krijgt.

Het werkingsgebied van het project is het volgende: Karel Gilsonstraat en Fabriekstraat (tot hoek Kleine Brugstraat); Kleine brugstraat – Boomkwekerijstraat; - Stationsstraat (deel tussen de Boomkwekerijstraat en hoek van Karel Gilsonstraat) + alle straten die zich tussen deze bovenstaande straten situeren: . Pieter Michielsstraat, Reystraat, Jan Russbroeckstraat, Pieter Cornelisstraat, Kerkstraat. - Vorstsesteenweg en Gieterijstraat (tot kruising).

OCMW-raadslid David Van Vooren (SP.A) is zeer tevreden met dit initiatief: “Ouderen of mensen met een laag inkomen wonen meestal in de minst energiezuinige woningen. Toch weten we dat zij vaak geen beroep doen op energie- of renovatiepremies. Zij hebben onvoldoende middelen om de renovatiewerken te prefinancieren of zien op tegen alle administratie en werken die daarbij komt kijken. Dit project kan voor hen een belangrijk steun zijn.”

SP.A stelde reeds in 2015, bij de bespreking van het Klimaatactieplan, voor om met dergelijk renovatieproject te starten. Dit voorstel werd toen weggestemd door de N-VA/CD&V-fractie.  In januari 2018 drong SP.A er bij het OCMW met succes op aan een subsidieaanvraag in te dienen. “Ik ben zeer tevreden dat de meerderheid haar mening over de wijkrenovatie in Ruisbroek intussen bijstelde. Ik zal er in de OCMW-raad op aandringen om dit project ook in andere Leeuwse wijken op te starten”, besluit Van Vooren.