In november nam Severine Vandamme ontslag als gemeenteraadslid. Op de gemeenteraad van december werd eerste opvolger Steve Decru ingezworen als nieuw raadslid. Steve zetelt sinds 2010 in de OCMW-raad en nam daar nu ontslag om zich ten volle op zijn gemeenteraadsmandaat toe te leggen. Het vrijgekomen plaatsje in de OCMW-raad wordt ingenomen door Réjane De Paepe, tevens ondervoorzitter van de lokale sp.a-afdeling.

sp.a heeft in Avelgem 5 gemeenteraadsleden en 3 OCMW-raadsleden.