Tijdens de bespreking van de beleidsbrief Toerisme in het Vlaams Parlement heeft Bredens burgemeester en Vlaams Volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe het opgenomen voor de kustgemeenten die volgens hem onvoldoende aan bod komen wat betreft subsidiëring van toeristische projecten. Vorige week is er in de commissie een stevige discussie gevoerd over het ontbreken van de kustgemeenten op de shortlist van de toeristische hefboomprojecten. Vlaams minister voor Toerisme Ben Weyts selecteerde 18 toeristische hefboomprojecten voor 2016.  Deze projecten kunnen rekenen op begeleiding en aanzienlijke financiële ondersteuning. "Vreemde vaststelling is dat er geen enkel project van de kust, nochtans dé toeristische regio van Vlaanderen, terug te vinden is op de shortlist van de minister", aldus Steve Vandenberghe.

Belang kust wordt onderschat

Steve Vandenberghe meent dat de minister bevoegd voor toerisme het toeristisch belang van de kust onvoldoende onderkent en schromelijk onderschat . Jarenlang hebben zijn voorgangers, via strategische beleidsplannen met de daaraan gekoppelde impulsmiddelen en promotiebudgetten,  met veel succes geïnvesteerd in het kusttoerisme.   “De minister kiest duidelijk voor een ander beleid waarin er quasi geen plaats is voor kust.  De criteria zijn immers zowel naar inhoud (Vlaamse meesters, kernattracties, infrastructuur in erfgoedlocaties) als naar omvang van de projecten  (minimum 1 miljoen EUR) gericht op de grote Vlaamse steden zoals daar zijn Antwerpen, Leuven, Gent,..  De kust is nochtans goed voor iets minder dan 1/3 van het totaal aantal toeristische overnachtingen in Vlaanderen.  De  toeristische sector aan de kust  stelt 52.000 voltijds equivalenten tewerk. Het toerisme in West-Vlaanderen, waarvan de kust het grootste deel voor zijn rekening neemt,  is met een omzet van 3,5 miljard bijgevolg een economische factor van belang.

Uitnodiging

Steve Vandenberghe neemt het in het Vlaams Parlement op voor de kustregio en zal  minister Weyts uitnodigen voor een overleg met de kustburgemeesters.   Bedoeling hiervan is om na te gaan hoe de kustgemeenten in de volgende jaren wel nog in aanmerking kunnen komen voor Vlaamse subsidie. Vraag is of de minister zal ingaan op deze uitnodiging.