Sp.a-volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe uit Bredene breekt een lans om microplastics net zoals in Frankrijk te verbieden. Hij zegt dat donderdag nadat uit onderzoek gebleken is dat microplastics ook in drinkwaterflessen te vinden zijn.

"Het is hoog tijd dat de verantwoordelijke ministers het (micro)plasticsprobleem serieus nemen", opent Vandenberghe. "Consumenten moeten altijd en overal kunnen vertrouwen op de kwaliteit van ons water. Reeds twee jaar geleden werd mijn resolutie goedgekeurd in het Vlaams parlement waarin onder andere stond dat we moesten inzetten op kennisverwerving inzake de risico's van microplastics op het leefmilieu en de gezondheid van mens en dier en we het voorstel deden om onze waterzuiveringsinstallaties te optimaliseren zodat microplastics eruit worden gehaald."

NOORDZEE

Nog steeds is er met beide voorstellen amper iets gebeurd, betreurt Vandenberghe. "De kwaliteit van ons leidingwater is prioriteit nummer één. Zelf water uit je kraan tappen is immers altijd goedkoper en milieuvriendelijker dan flessenwater." Maar het probleem moet ook aan de bron worden aangepakt, zegt Vandenberghe, die als burgemeester van Bredene dagelijks geconfronteerd wordt met plastic dat in de Noordzee rondzwerft. Volgens studies zou er tegen 2050 meer plastic dan vis in de zee te vinden zijn.

STATIEGELD

Vandenberghe eist daarom een verbod op wegwerpzakjes en pleit voor de invoering van statiegeld op blikjes en petflessen. "Ook de federale overheid ontkent het probleem en laakt elk doortastend beleid. In plaats van een duidelijk verbod op microplastics, zoals reeds ingevoerd in Frankrijk, sloot minister van Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een vrijwillig akkoord met de sector. Elke maand wel worden in een nieuw product microplastics vastgesteld. Vorig jaar hadden we het over plastic in onze mosselen. Vandaag is het flessenwater aan de beurt."