Wanneer ex-partners het alimentatiegeld niet of onjuist betalen (in 40% van de gevallen) kunnen alleenstaande ouders aankloppen bij de Dienst Alimentatievorderingen (DAVO). Die laatste schiet het alimentatiegeld dan voor en recupereert het nadien bij de ex-partner. Er dreigt nu een tekort bij DAVO omdat de regering onvoldoende middelen voorziet om haar eigen maatregelen te financieren. Zo werd de loongrens voor alleenstaande ouders die een voorschot vragen opgetrokken van 1.386 euro tot 1.800 euro (verhoogd met 66 euro per kind). Volgens een studie van de KU Leuven (HIVA, Prof. Pacolet) zouden liefst 4.295 bijkomende gezinnen in aanmerking komen voor hulp van DAVO.

“In theorie is dat een goede zaak. Maar wanneer de regering 6,8 miljoen euro te weinig voorziet om die extra gezinnen te kúnnen helpen, is er een groot probleem. Het Rekenhof wees daar overigens een half jaar geleden ook al op”, merkt Karin Jiroflée op.

De bevoegde N-VA-financiënminister beloofde aan enkele vrouwenorganisaties en De Gezinsbond om dit bij de begrotingscontrole te corrigeren. “We zijn ondertussen mei 2015 en de regering voorziet 0 euro extra voor DAVO. Dat is ronduit beschamend. Liefst 4.295 eenoudergezinnen dreigen in armoede terecht te komen”. Jiroflée ondervroeg daarover de N-VA-staatssecretaris voor armoedebestrijding. Die liet laconiek weten dat het budget zeker voldoende was en dat de nieuwe aanvragen na de loongrensverhoging ‘druppelsgewijs binnen komen. “Maar net daar knelt het schoentje”, stelt Jiroflée. “De betrokkenen die door een gerechtelijke uitspraak recht hebben op onderhoudsgelden weten het gewoon niet. Een promotiecampagne voor de nieuwe regelgeving binnen DAVO zou op z’n plaats zijn en waarom schrijven de staatssecretaris en de bevoegde financiënminister niet gewoon een brief naar alle alleenstaande ouders die recht hebben op die (achterstallige) alimentatiegelden. Zo komen ze te weten waar ze terecht kunnen. Gewoon wachten op druppelsgewijze aanmeldingen getuigt niet meteen van een offensieve aanpak om financiële miserie en armoede weg te werken”, besluit Jiroflée.

Hebt u recht op achterstallig onderhoudsgeld en hebt u een inkomen van 1800 euro of minder of kent u iemand in dat geval? Graag verwijzen wij u naar een kantoor van de FOD Financiën in uw buurt of naar www.davo.belgium.be.