In januari start een aannemer met het beschoeien van de vest rond de Oude Pastorij. De walgracht is geërodeerd en op sommige plaatsen zelfs ingekalfd. Die werken zullen in twee fasen verlopen.  Eerst wordt de vest hersteld langs de Essendonkstraat tot aan de brug naar het Jeugdheem.  In een tweede fase wordt de rest aangepakt.  Voor deze werken ontvangt de gemeente een subsidie van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Gisteren keurde de gemeenteraad ook de aanleg van een avontuurlijke speeltuin goed.  Die komt op de site aan de Oude Pastorij waar ook vroeger een speeltuin was. 

Helmut Jaspers, schepen van jeugd (sp.a): “In opdracht van de gemeente werkte het Regionaal Landschap De Voorkempen een inrichtingsplan uit voor de aanleg van een avontuurlijke natuurspeeltuin.  Het Regionaal Landschap heeft heel wat ervaring en expertise met de aanleg van natuurspeeltuinen.  Het streven is om dit ‘Stoerwoud’ klaar te hebben tegen de Buitenspeeldag, die volgend jaar plaatsvindt op woensdag 18 april 2018”.

Het plan kwam tot stand na ruime inspraak.  Zo werd van in het begin de kindergemeenteraad betrokken, was er een inspraakmoment voor zowel kinderen als ouders tijdens de Buitenspeeldag en konden ook de jeugdverenigingen en de jeugdraad hun inbreng doen.

“Ongetwijfeld denken vele Essenaren met nostalgie terug aan de leuke momenten, die ze beleefden in de voormalige speeltuin aan de Oude Pastorij.  Dit ‘Stoerwoud’ wordt een nieuwe, leuke en uitdagende speelruimte met onder meer een hangbrug over de vest, een klimstam, een groot speelhuis en een nestschommel.  Alles in natuurlijke en duurzame materialen. En binnenkomen… dat doe je via een wilgentunnel”.