Het Sociaal Verwarmingsfonds is een initiatief van de overheid, de OCMW's en de petroleumsector. Het komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden.

OCMW-voorzitter Willy Goos legt uit wie in aanmerking komt voor een toelage van het stookoliefonds: "Zowel gezinnen met een laag inkomen als personen met schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling kunnen een aanvraag indienen. Ook wie recht heeft op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering kan in aanmerking komen."

"Enkel huisbrandolie (mazout), verwarmingspetroleum en propaan voor een gastank komen in aanmerking voor een bijdrage van het stookoliefonds", zegt Willy. "Voor aardgas en propaan- en butaanflessen komt het fonds niet tussen."

Voor meer informatie neemt u best contact op met OCMW Diest. U kunt met vragen ook terecht op het gratis telefoonnummer van het Sociaal Verwamingsfonds: 0800 90 929.