De schuldindustrie draait als nooit tevoren. Alleen al in de eerste zes maanden van dit jaar werden al voor zo’n 300 miljoen euro aan schadeclaims geopend door incassobureaus, een stijging van maar liefst 20% op een jaar tijd. “Als een industrie, gebouwd op de miserie van mensen, zo blijft groeien is er iets grondig mis”, zegt Kamerlid Melissa Depraetere. “De voorbije jaren hebben we10 concrete voorstellen ingediend om dit te keren. We dienen deze nu opnieuw in en laten ze prioritair behandelen.”


Voor 296,8 miljoen euro aan claims werden al geopend dit jaar door incassobureaus in opdracht van banken, ziekenhuizen, elektriciteits- en gasleveranciers, scholen, … De procedure via een incassobureau gaat sneller dan via een rechter en deurwaarder en blijkt steeds vaker de verkozen manier om onbetaalde facturen te innen. Daarbij wordt al te gemakkelijk voorbij gegaan aan het feit dat incassobureaus geen oog hebben voor het belang van mensen of hun problemen maar voluit gaan voor de winst. Op die manier groeit er een volledige industrie op kap van mensen in de miserie.


“Met sp.a dienden we maar liefst tien wetsvoorstellen in om deze schuldindustrie een halt toe te roepen. Nu vandaag blijkt dat deze industrie enkel groeit dienen we onze wetsvoorstellen opnieuw in en vragen de prioritaire behandeling”, zegt Kamerlid Melissa Depraetere.


In eerste instantie dienen we drie concrete wetsvoorstellen opnieuw in:

-De eerste herinnering van een factuur moet altijd gratis zijn en de totale herinneringskosten mogen nooit boven de 7,5 euro gaan.

-Voor consumenten voeren we een betalingstermijn in van 30 dagen, net zoals bij handelaars. Zo hebben consumenten altijd minstens tot hun inkomen van de volgende maand om hun facturen te betalen. Op vandaag is het zo dat schuldeisers al na twee weken kunnen starten met het sturen van herinneringen.

-We stellen een plafond in op de schadebedingen die in de algemene voorwaarden van een overeenkomst kunnen worden opgenomen bij laattijdige betaling. Dit plafond wordt afhankelijk van de hoogte van het bedrag. Hiermee beperken we de speelruimte van incassobureaus. Deze bureaus krijgen vaak hun vergoeding voor het innen van de factuur op basis van de bedragen afgesproken in de algemene voorwaarden. Hierdoor kunnen ze ook bij kleine bedragen voluit gaan en gedragen ze zich al vaak als cowboys.


sp.a vraagt uitdrukkelijk om deze voorstellen prioritair te behandelen. De schuldindustrie heeft een rechtstreeks effect op de armoede. Die groeiende industrie stoppen moet dus vandaag en niet morgen.