Op 16 januari ondertekenden de provincie Vlaams-Brabant, Stad Leuven, Agentschap Jongerenwelzijn, Politie Leuven, OCMW Leuven, CAW Oost-Brabant, Justitiehuis Leuven en Centrum geestelijke gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost het ‘convenant ketenaanpak intrafamiliaal geweld’. Dit convenant geeft politie, justitie, zorg- en hulpverlening een model om partnergeweld gezamenlijk en op maat van de cliënt aan te pakken.

Uit een grootschalig Europees onderzoek voor 2014 blijkt dat in België in de afgelopen 12 maanden meer dan 300.000 vrouwen het slachtoffer van fysiek en/of seksueel geweld zijn geweest. Maar liefst 1 op de 4 vrouwen gaf aan kleinerende of vernederende opmerkingen van de huidige partner of ex-partner in de privésfeer te hebben ondergaan.

‘Deze cijfers spreken boekdelen,’ zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor gelijke kansen. ‘En vragen om een gedegen aanpak. Met de ketenaanpak hebben we een methode ontwikkeld waarbij de verschillende partners in de strijd tegen partnergeweld, politie, justitie, hulpverlening en zorgorganisaties, volgens een gezamenlijk organiseermodel samenwerken aan dossiers van intrafamiliaal geweld. Zo kunnen de partners samen maatwerk leveren aan de cliënten. In deze aanpak staat het resultaat voor de cliënt centraal’.

De bedoeling van de ketenaanpak is dat de verschillende partners in moeizaam lopende dossiers een gezamenlijk traject uitbouwen waarbij ze een gezamenlijk interventieplan ontwikkelen voor het gezin. Zo kan de situatie op een efficiënte manier aangepakt worden zodat de mensen sneller geholpen zijn en de veiligheid in het gezin zich herstelt.

 Daarbij gaat niet alleen aandacht naar het geweld maar ook naar de achterliggende problemen in het gezin. Het biedt mogelijkheden voor het delen van informatie in functie van het stoppen van gezinsgeweld, de aanpak van de onderliggende oorzaken en de versterking van de beschermende factoren voor de toekomst.

Bekijk hier enkele sfeerbeelden.