17 oktober is de werelddag van verzet tegen de armoede. Sp.a Ronse stelt in dit daglicht het factuurbestuur op verschillende niveaus aan de kaak. We lieten een vaas vullen met het gecumuleerd bedrag van de facturen voor een gemiddeld gezin uit Ronse: 1621 euro.


Zowel de regeringen als het lokaal bestuur hebben de voorbije jaren de gezinnen bedolven onder facturen. Het gaat meestal maar over enkele tientallen euro's maar wanneer je alles optelt, gaat het over veel geld. Sp.a Ronse rekende uit dat een gemiddeld gezin vandaag al snel 1.621 euro per jaar meer betaalt om haar levensstandaard te bewaren. "En dan zijn we nog heel redelijk geweest zegt fractieleider Koen Haelters. Een referentiegezin met baby had ook nog de lokale luiertaks moeten betalen. En voor een jaar in het woonzorgcentrum betaal je gemiddeld 2.226 euro meer dan in 2012. Deze voorbeelden hebben we er niet in gestoken om te duiden dat ook op heel wat andere vlakken de facturen zijn blijven stijgen".

Volgens sp.a Ronse kan het anders. "Vooreerst moeten we iedereen laten bijdragen naar vermogen. De bevolking vraagt dit al lang, maar zowel op federaal, Vlaams als op lokaal vlak blijven de partijen hier doof voor". Anderzijds roept de partij op om ook slimmer te gaan investeren. Voor sp.a Ronse betekent dit minder geld steken in gevechtsvliegtuigen en beton maar in de eerste plaats investeren in mensen. "Ronsenaars laten groeien is voor ons de beste manier om onze stad op een duurzame manier te laten bloeien" aldus de fractieleiders van sp.a. De partij kondigt verder ook aan dat zij in de komende maanden verschillende gesprekken met experten en het lokale middenveld zal organiseren en op basis hiervan concrete voorstellen voor een eerlijker financieel beleid zal indienen.