“De belangrijkste hefbomen om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken moeten worden ingezet tijdens de eerste levensjaren. Dat vraagt een gecoördineerd beleid,” vervolgt Lieten. “Armoede is immers een optelsom van uitsluitingen in alle facetten: huisvestiging, onderwijs, werk, ...”

“In plaats van delen van de som aan te pakken, vergroot deze regering de som met een stapel extra facturen. De kinderbijslag wordt verminderd en het minimumbedrag van kinderopvang verdriedubbeld. De laagste inkomens kunnen via complexe procedures nog in aanmerking komen voor een verminderd tarief van 1.56 euro, maar het zijn vaak deze kwetsbare gezinnen die hun weg het minst vinden in het administratieve doolhof.”

Op voorstel van Lieten werkt de Senaat nu aan een informatierapport rond kinderarmoede. Diverse deskundigen en vertegenwoordigers van armoedeorganisaties worden deze weken gehoord. In het najaar zal het informatieverslag af zijn en zullen aanbevelingen gegeven worden op korte en lange termijn voor alle regeringen.

"Vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van alle kinderen, moeten alle beleidsniveaus in ons land zich maximaal engageren om deze negatieve spiraal om te keren en een einde te maken aan armoede bij kinderen”, besluit Lieten.