“Woon maar eens in een gemeente in het Maasland of in het Noorden van Limburg. Het wordt alsmaar moeilijker om via het openbaar vervoer naar Hasselt, Brussel of Antwerpen te reizen.”


Rob Beenders en Peter Vanvelthoven betreuren dat er op korte termijn niet gekozen wordt voor alternatieven. Het is duidelijk dat de mogelijke uitvoering van het totale Spartacusproject niet voor morgen zal zijn. Wat belet minister Weyts om nu al te investeren in Limburg door te kiezen voor extra snelbuslijnen vanuit het Maasland en het Noorden van Limburg? Limburg kent, sinds de start van deze Vlaamse Regering, een stand still op vlak van uitvoering van belangrijke mobiliteitsdossiers. Hier is dringend een inhaalbeweging nodig.


sp.a Limburg blijft voorstander van de totale uitvoering van het Spartacusproject en dringt aan op een snelle, definitieve beslissing rond lijn 1 Hasselt –Maastricht en vraagt tevens aan Minister Weyts om lijn 2 (verbinding met Maasmechelen) en lijn 3 (verbinding met Noorden van Limburg) te versnellen naar uitvoering toe.