Sp.a pleit voor invoering maximumfactuur in secundair onderwijs


Het nieuwe schooljaar start pas over twee maanden maar ouders en ouderverenigingen maken zich nu al zorgen over de hoge schoolkosten in het middelbaar onderwijs.  Grootste boosdoener is de kostprijs van de schoolboeken die dienen aangeschaft. Dit is het gevolg van het feit dat regie over de aankoop van schoolboeken door de scholen steeds vaker uit handen wordt gegeven.  Die regie komt nu in handen bij distributeurs zoals Iddink en Standaard Boekhandel met stijgende en voor sommigen onbetaalbare prijzen tot gevolg. Ook de evolutie van handboeken naar invulboeken zorgt ervoor dat de kostprijs van het middelbaar onderwijs de pan uitswingt.  


Sp.a wil dringend een debat over de regulering van schoolboeken en de kosten voor ouders. Dat moet leiden tot lagere facturen en hogere kwaliteit schoolboeken." zegt Steve Vandenberghe.


sp.a pleit o.m. voor een kwaliteitscontrole handboeken. Momenteel ontsnappen hand- en invulboeken aan elke kwaliteitscontrole en moeten scholen zelf inschatten welke uitgeverij het beste materiaal aanbiedt. Een duidelijk kader vanuit de overheid kan scholen ondersteunen om kwaliteitsvol én betaalbaar materiaal te verzekeren.

De sp.a wil immers ook de kostprijs van het middelbaar onderwijs aanpakken. “Er zitten vandaag in Vlaanderen leerlingen op de middelbare schoolbanken zonder handboeken omdat ouders de factuur niet kunnen betalen. Dit is onaanvaardbaar. De invoering van een maximumfactuur zorgt ervoor dat àlle leerlingen over àlle materiaal beschikken om de eindtermen te halen, ongeacht de portemonnee van hun ouders.  Én dat scholen extra werkingsmiddelen krijgen om dit te realiseren.  Dat garandeert dat ons onderwijs een recht blijft voor alle leerlingen”, licht Vlaams parlementslid Hannelore Goeman toe. 


“De portemonnee van de ouders mag nooit de studiekeuze van een jongere bepalen. Studiekeuze moet gebeuren op basis van talenten, niet op basis van centen. Sp.a zal de komende jaren blijven strijden voor betaalbaar onderwijs en gelijke kansen voor elk kind” besluiten Vandenberghe en Goeman.