Het is niet meer van deze tijd dat het parlement een oordeel moet vellen over alle individuele naturalisatiedossiers, zegt sp.a-Kamerlid Karin Temmerman.
Mensen die een vraag tot naturalisatie indienen dreigen nu het slachtoffer te worden van politieke spelletjes.

Met een nipte meerderheid keurde de Kamercommissie Naturalisaties gisteren de nieuwe naturalisatiecriteria goed. Ook sp.a stemde voor de aanpassing. “Deze nieuwe criteria zorgen voor duidelijkheid”, zegt Temmerman. “De vorige criteria waren te vaag omschreven waardoor heel wat ruimte overbleef voor interpretatie. Dat is nu minder het geval.”

“Tijdens de werkgroep vorige week was een compromis bereikt over de nieuwe criteria”, aldus Temmerman. “Alle partijen, behalve Vlaams Belang, waren het unaniem eens over de nieuwe criteria. Tijdens de stemming gisteren trokken een aantal partijen de staart plots in. Dat is heel jammer.”

Nieuw in de criteria is het aantonen van een inspanning rond de kennis van de taal van de streek waar men gaat wonen. “Voor de duidelijkheid, dit is geen taalvereiste”, zegt Temmerman. “Mensen worden wel gevraagd een inspanning te leveren om de taal van de streek waar ze gaan wonen te leren kennen. Het gaat vooral om een engagement om zich te integreren in de buurt. Aanvragen kunnen ook niet geweigerd worden als je niet aan dit criterium voldoet, wel verdaagd.”

“Beslissingen over naturalisaties mogen geen communautaire lading krijgen”, aldus Temmerman. “Bovendien worden sommige beslissingen een soort van politiek dienstbetoon en is de neutraliteit ver zoek”. Daarom stelt ze voor beslissingen over individuele naturalisatiedossiers niet meer aan politici in de commissie over te laten. Het blijft de taak van politici om duidelijke criteria voor naturalisatie op te stellen. Zo kan een overheidsdienst objectief de dossiers beoordelen en kunnen de politici de goede werking van die overheidsdienst controleren.

“Mensen mogen niet de dupe zijn van de communautaire en politieke spelletjes die politici spelen”, besluit Temmerman.