Tijdens de gemeenteraad van 22 maart werd het bestek goedgekeurd voor het plaatsen van stoplichten aan het kruispunt van de Stationsstraat met de Kloosterstraat en de Molenstraat.

Fractieleider Arno Aerden (sp.a) peilde in juni 2015 tijdens de commissie openbare infrastructuur en verkeer naar de stand van zaken rond de plaatsing van een stoplicht op het kruispunt. Onder andere vanuit Mariaberg werd er meermaals de vraag gesteld om het kruispunt veiliger te maken.

De plaatsing van de stoplichten is voorzien voor de maand augustus 2016, zodat ze operationeel zijn vanaf de start van het nieuwe schooljaar.

“Hierdoor zal de veiligheid van de fietser, en in het bijzonder de veiligheid van de scholieren erop vooruitgaan,” besluit Aerden.