Het Bredens gemeentebestuur heeft vorig jaar heel wat aandacht besteed aan afval en meer in het bijzonder plastic afval op het strand. Er werden dan ook heel wat (sensibiliserings-)acties gevoerd. Deze acties hebben geleid tot een actieplan voor de volledige kust. Wie na de "superstorm" Dieter een wandeling heeft gemaakt langs het strand heeft kunnen merken hoeveel plastic en ander afval is aangespoeld op onze gehavende stranden. Omwille van de veiligheid is het Agentschap Maritieme Dienstverlening gisteren al gestart met het breken van kliffen. Hierdoor komt heel veel van het aangespoelde afval onder het zand terecht. De Bredense technische dienst probeert vandaag en de volgende dagen nog zo veel mogelijk afval van het strand te ruimen.

Medewerking inwoners en toeristen

Voor de dringende opkuis van het strand wordt ook gerekend op inwoners en toeristen. "Heel wat milieubewuste burgers hebben overigens ook al spontaan hun medewerking aangeboden", aldus burgemeester Steve Vandenberghe. Aan alle strandingangen werden inmiddels vuilniscontainers geplaatst waarin het verzamelde afval kan worden gedeponeerd. De tekst op deze containers nodigt iedereen ook uit om zijn medewerking te verlenen.