Toen John Crombez staatssecretaris van Fraudebestrijding was, heeft hij de wet die regularisatie van zwart geld mogelijk maakte ingetrokken. “Omwille van rechtvaardigheid”, zegt John Crombez. “Nu heeft de minister van Financiën beslist om zwart geld minder te belasten.”

“Minister Van Overtveldt heeft altijd gezegd: geen sprake van. Het is natuurlijk een delicaat onderwerp want hij kan dat als minister niet beslissen, hij moet daar normaal mee naar het parlement komen. Nu blijkt zwart op wit dat hij zelf beslist heeft om zwart kapitaal lagere belastingtarieven te geven, dus een nieuwe regularisatie”, laat John Crombez weten.

“Wij hebben bewijzen van de belastingvermindering en gaan de minister blijven bevragen. Omdat hij bleef liegen in het Parlement, zijn we naar de Raad Van State gestapt. De beslissing is nog niet gevallen. We gaan ook in het Parlement de zaak blijven aankaarten, want het is ongelooflijk dat een minister zelf eenzijdig beslist zonder het Parlement te raadplegen”, besluit John Crombez