Ondanks de beloftes van de burgemeester van Molenbeek, Françoise Schepmans (MR) is er geen enkele verbetering: de helft van de administratieve boetes, de zogenaamde GAS-boetes, wordt niet betaald. Wanbetalers krijgen evenmin een herinnering. De gemeente heeft drie jaar achterstand. En dat voor een gemeente waar elke cent telt. 

In januari trok ik al aan de alarmbel. Toen beloofde de burgemeester beterschap: er zouden twee mensen worden aangeworven om de achterstand weg te werken. Nu 10 maanden later, is de achterstand niet geslonken. Op dit moment worden herinneringen verstuurd van boetes die in 2014 zijn uitgeschreven. Juist ja: drie jaar geleden. Er is dus niets veranderd, ondanks de beloftes van de burgemeester.

Op die manier loopt de gemeente 500.000 euro mis. Minstens. Per jaar worden er ongeveer 8000 administratieve boetes uitgeschreven, bijvoorbeeld voor inbreuken tegen openbare netheid. Op drie jaar maakt dat 25.000, waarvan de helft niet betaald is: dus 12.000. Als je bedenkt dat een boete gemiddeld 50 euro bedraagt, kom je aan een achterstal van een half miljoen euro. Geld dat de gemeente best kan gebruiken, bijvoorbeeld voor meer middelen voor het OCMW. Het gaat om een gemiddelde, waarschijnlijk ligt het bedrag nog veel hoger, want voor sommige boetes betaal je 100 of zelfs 150 euro.

Vorig jaar heeft de gemeente 15.571 administratieve boetes uitgeschreven. 6883 moeten nog altijd betaald worden, 1922 dossiers zijn in behandeling, 6766 zijn afgesloten. Niet alle afgesloten dossiers brengen geld in de gemeentekas: 1114 dossiers zijn afgesloten zonder gevolg.

Dit alles leidt tot een gevoel van straffeloosheid.  Mensen die niet betalen, weten dat ze geen herinnering krijgen. Op drie jaar kan er ook veel gebeuren: mensen verhuizen, overlijden misschien. Het is dus heel moeilijk om na drie jaar geld te innen. Ik blijf dit dossier verder opvolgen. Ik hoop dat de burgemeester gelijk krijgt als ze beweert dat het beter wordt nu er een nieuw informatiesysteem is aangekocht. Vanaf half 2018 worden alle herinneringen van 2017 verstuurd, zegt ze. Ik hoop het. 

Foto: ©Bart_Dewaele_cmyk