Uit de capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur, uitgevoerd door de KU Leuven en Vrije Universiteit Brussel, die onlangs werden  voorgesteld in het Vlaams Parlement kan worden afgeleid dat in onze provincie in 2020 zeker 3000 plaatsen tekort zullen in de basis- en secundaire scholen. De capaciteitsmonitor voor het basis- en secundair onderwijs brengt een verfijnde prognose van de verwachte vraag aan plaatsen in de klassen samen met de verwachte toekomstige aanbodcapaciteit in het schooljaar 2020-2021 en geeft concrete cijfers over de gemeenten waar er een capaciteitstekort zal zijn van meer dan 100 leerlingen. 

Volgens de capaciteitsmonitor dreigt er een nijpend tekort aan plaatsen in basisscholen in Blankenberge (-343  ), Torhout (-136  ) en Harelbeke (-143  ).  Het gaat hier in totaal over een 600 plaatsen. De capaciteitsmonitor geeft  echter enkel de gegevens weer van de steden of gemeenten waar er een capaciteitstekort zal zijn van meer dan 100 leerlingen. “ Deze capaciteitsmonitor is hiermee onmiskenbaar een onderschatting van de realiteit en toont enkel het topje van de ijsberg van het tekort aan plaatsen in de West-Vlaamse scholen binnen 5 jaar”, aldus Steve Vandenberghe die het tekort voor de volledige provincie raamt op zeker 3000. “Ook in de andere West-Vlaamse gemeenten dreigt een tekort van voldoende plaatsen op de schoolbanken.  Als men ervan uitgaat dat in alle 64 West-Vlaamse gemeenten gemiddeld een tekort van 50 plaatsen zal zijn in 2020, komt men snel op een voorzichtige raming van een capaciteitstekort van 3000”. 

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil met deze capaciteitsmonitor de lokale capaciteitsbehoeften beter en preciezer kunnen inschatten, waardoor de voorziene capaciteitsmiddelen gerichter kunnen worden ingezet.  “De vaststelling op basis van deze capaciteitsmonitor zou echter moeten zijn dat heel dringend en heel veel extra middelen moeten worden vrijgemaakt voor de bouw en uitbreiding van scholen .Vlaanderen moet er alles doen om capaciteitstekorten in onze scholen te vermijden en minister Crevits moet er zeker voor zorgen dat er in West-Vlaanderen straks voor elke leerling een plaats is in de scholen.  Het is onthutsend vast te stellen dat, indien er niet snel wordt geïnvesteerd, dit straks niet het geval zal zijn”, besluit Vandenberghe.