Bij de VRT zullen in 2015 128 mensen vertrekken als gevolg van de 18 miljoen euro besparingen die de openbare omroep krijgt opgelegd van de Vlaamse regering. 38 nieuwe mensen die vooral het digitale luik invullen zullen instromen. Naast de afvloeiingen zal twee derde van de besparingen worden gehaald in het aanbod. OP12 verdwijnt als derde zender. Het sportaanbod zal sterk ingeperkt worden. De niet-mediatieke sporten zullen van het scherm verdwijnen. Ook het duidingsprogramma Villa Politica zal het met minderen middelen moeten stellen. Bovendien wordt het fictie-aanbod sterk ingeperkt. Daarnaast krijgt ook het reisprogramma "Vlaanderen Vakantieland" minder werkingsmiddelen.

Vlaams Parlementslid Katia Segers vraagt zich af wat de visie van minister van Media en Cultuur Sven Gatz nu precies is. Wat wil hij van onze openbare omroep? "Met deze zware besparingen wordt het voor de VRT bijzonder moeilijk om de kern van haar publieke opdracht (informatie, duiding, ontspanning, cultuur bieden voor alle Vlamingen) nog waar te maken. Uitgerekend voor deze Vlaamse Regering, die de ontwikkeling van de Vlaamse culturele identiteit hoog in het vaandel voert, is het onbegrijpelijk dat ze het belangrijkste vehikel van de Vlaamse cultuur, nu kortwieken. Zeker nu onze Vlaamse zenders de concurrentie met buitenlandse contentproviders als Netflix moeten aanbinden.”

“Maar bovenal, zijn het de Vlamingen die opnieuw de dupe worden van de besparingsdrift van de Vlaamse regering. We moeten met z'n allen langer, harder werken, meer bijdragen en wat is onze beloning? Na een lange dag werk, zullen we met z'n allen kijken naar een een herhaling van FC de Kampioenen. Het lijkt een boutade, maar het dreigt met deze cijfers wel harde realiteit te worden.”

“We hoorden minister van Cultuur Sven Gatz eerder verklaren dat hij een sterke openbare omroep wou behouden. Voor ons wordt het echter duidelijk dat, nu er ook wordt bespaard op duiding, we de ondergrens hebben bereikt."