In Vlaanderen zijn er op heden 75.364 rusthuisbedden, terwijl er 97.594 nodig zijn. West-Vlaanderen is, met slechts 75% van het nodige aantal rusthuisbedden de op één na slechtste leerling van de klas. "Indien we willen vermijden dat heel wat senioren in de  geen plaats zullen hebben in een woonzorgcentra  zullen er in de toekomst nog heel wat woongelegenheden moeten bijkomen", aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe. 

Uit het antwoord van minister Vandeurzen op een parlementaire vraag van Steve Vandenberghe blijkt dat in 2019 20.495 woongelegenheden zullen nodig zijn in de West-Vlaamse woonzorgcentra maar dat er, ondanks alle geplande erkenningen, een tekort zal zijn van ruim 4000 woongelegenheden. Wanneer we iets verder in de toekomst kijken dan zullen er, door de vergrijzing,  - zo blijkt uit bevolkingsprognoses - tegen 2030 voor West-Vlaanderen 24828 bedden nodig zijn.  Er moet in West-Vlaanderen dus dringend werk gemaakt worden van de uitbreiding van het aantal plaatsen in woonzorgcentra. 

Voor Steve Vandenberghe is het immers ondenkbaar dat sommige senioren straks geen plaats zullen hebben in een aangepaste voorziening. "Vlaanderen moet iedereen de garantie geven van een plaats in een woonzorgcentrum tegen een prijs die niet hoger is dan het pensioen dat hij of zij krijgt. Daarvoor zijn dringend investeringen nodig in nieuwe zorgcentra".