Vandaag kwam Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant haar strategische visie op het spoor toelichten aan de Kamercommissie Infrastructuur. Voor sp.a kamerlid David Geerts was dit niet meer dan een vederlicht media-uitstapje. Er worden geen beslissingen genomen waar er 2,1 miljard zal moeten bespaard worden. Deze moeilijke keuzes schuift de minister door naar de CEO’s.

Minister van Mobiliteit

Na negen maanden ligt het moderniseringsplan van Minister Galant op tafel. Van een strategische visie is er weinig sprake, dit lijkt eerder op een strategische communicatie. De fundamentele keuzes worden naar de toekomst opgeschoven. Mevrouw Galant is ook minister van Mobiliteit. We hebben met zijn allen nog nooit zo lang in de file gestaan. Cijfers van Touring Mobilis geven mee dat we 607 uur in de file stonden tijdens de eerste 6 maanden van 2015. Dit komt neer op 25 dagen! De belastingbetaler geeft jaarlijks 453€ uit aan de NMBS, het is dan ook niet meer dan normaal dat dit geld goed besteed wordt, maar wat hier ook vergeten wordt is dat de belastingbetaler ook jaarlijks 4 miljard moet bijdragen voor de bedrijfswagens in ons land, waar deze regering niets aan wil veranderen.

Besparingen

160.000 extra zitplaatsen,netheid, wifi op de trein, betere samenwerking tussen de bedrijven, dingen waar wij ons perfect kunnen in vinden, alleen staat er niet in dit plan hoe de minister dit zal doen en ontbreekt een echte toekomstvisie voor het spoor. NMBS en Infrabel moeten deze legislatuur 2,1 miljard besparen of meer visueel, 20% van hun werkingsmiddelen inleveren. Op diezelfde termijn vraagt de minister 20% meer productiviteitswinsten (4% per jaar). Men zal dus meer moeten doen met minder. Schrappen van investeringen? Lijnen? Verhoging van de tarieven? De vraag is dus, hoe zal de minister haar opgelegde doelstellingen gerealiseerd zien? “Stop toch met liegen waar gaat u het geld vinden?”

Kille dienstverlening

Bovendien staan er heel wat elementen in het plan waar wij het als sp.a niet mee eens zijn. Om er enkele uit te nemen: Introduceren van een 'one man car' bijvoorbeeld, waar de treinbegeleider zou verdwijnen, terwijl zij net een belangrijke veiligheidsfunctie te vervullen hebben. Verder het sluiten van de loketten, een maatregel die al in voege is getreden sinds 1 juli 2015 is volgens ons geen goed idee. Wel moet er gekeken worden hoe men de stations extra kan benutten, door combinatie van een postpunt, broodjeszaak of kindercrèche bijvoorbeeld. Want leegstaande stations zorgen voor verloedering en trekken criminaliteit aan. Ten slotte wil de Minister poortjes installeren in de stations. Voor ons blijft hier de vraag, hoe zal ze dit doen? Met welke middelen? waar? Wat met personen met een beperkte mobiliteit? Voor ons moet het station een afscheid- en ontmoetingsplek zijn. Al deze maatregelen zorgen voor een grotere kloof tussen de klant en de NMBS en dit komt de dienstverlening niet ten goede.

Plan CEO’s

Het is nu afwachten hoe Luc Lallemand en Jo Cornu de besparingen zullen omzetten in concrete maatregelen. Volgens sp.a bestaat er geen twijfel over dat 20% minder werkingsmiddelen een impact zullen hebben op de dienstverlening naar de reiziger toe. Er is een hoorzitting gepland met de CEO’s van NMBS en Infrabel half september.