Er komt een betere regulering van de opvang van asielzoekers. “Een belangrijke stap om mensen te beschermen tegen misbruik”, zegt Karin Temmerman. “Zowel de asielzoekers zelf, als wie hier al woont.”

Wie vanuit een ander EU-land naar ons land komt, kan voortaan de eerste drie maanden niet op OCMW-steun rekenen. De Kamer keurde donderdag die maatregel goed.

“Asielzoekers, maar ook EU-burgers worden vaak naar hier gelokt door malafide mensen, die hen geld beloven”, legt sp.a-fractieleider Karin Temmerman uit. “Diezelfde malafide mensen, houden bij EU-burgers dan nog eens vaak hun OCMW-steun achter. Zo komen ze hier in de armoede terecht. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, en zet bovendien druk op onze samenleving. In Gent kampen we zo met een grote instroom aan Roma-zigeuners. Die kunnen we nu afremmen.”

“Het is belangrijk dat we deze wetgevende stap zetten, zodat elk OCMW voortaan op dezelfde manier reageren. Nu is het zo dat het ene OCMW wel drie maanden steun gaf aan EU-burgers, andere OCMW's niet”, aldus nog Temmerman.

Om verder misbruik te voorkomen, hebben asielzoekers voortaan ook alleen nog recht op een opvangplaats bij hun eerste aanvraag, tenzij hun tweede aanvraag ontvankelijk wordt. En om het versnipperde beleid beter te reguleren, moet er één minister van asiel, migratie en opvang komen. Voor alle duidelijkheid: EU-burgers die naar hier komen, zijn geen asielzoekers en vallen dan ook niet onder de asielwetgeving.