Sociale dumping zorgt voor oneerlijke concurrentie. Bedrijven laten buitenlands personeel werken aan een loon dat ver onder het minimumloon ligt, en betalen geen sociale bijdragen en belastingen. Firma’s die zich wel aan de regels houden, kunnen onmogelijk concurreren en worden gewoon uit de markt geprijsd. “De schade voor onze kleine en middelgrote bedrijven is zeer snel zeer groot”, benadrukt John Crombez. “In het kader van ons actieplan tegen sociale dumping pakken we die oneerlijke concurrentie nog harder aan. De inspectiediensten gaan meer en strenger controleren. De maximumboetes voor wie zich schuldig maakt aan sociale dumping vertienvoudigen: van 3.600 euro naar 36.000 euro. En we grijpen ook onmiddellijk in als het nodig is: werven sluiten, goederen in beslag nemen, vrachtwagens aan de ketting leggen. Zware misbruiken vragen om zware maatregelen.” Benelux Ons land neemt ook op Europees vlak het voortouw in de strijd tegen sociale dumping. Op een speciale Benelux-top werkten de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse regeringen een aantal concrete acties uit om de fraude en de uitbuiting aan te pakken. “Sociale dumping stopt niet aan de landsgrenzen”, legt Monica De Coninck uit. “Onze inspectiediensten gaan nauw samenwerken met die van Nederland en Luxemburg om spookfirma’s en malafide onderaannemers op te sporen. Vooral in de bouw- en transportsector willen we vaker en efficiënter controleren. Door meer informatie uit te wisselen, kunnen we er ook voor zorgen dat veroordeelde fraudeurs hun praktijken niet gewoon over de grens voortzetten.” “We voeren ook gesprekken met andere landen, we willen ook de Oost-Europese landen mee aan boord krijgen. Met het akkoord tussen de drie Benelux-landen spelen we samen een voortrekkersrol binnen de Europese Unie om de sociale dumping terug te dringen”, aldus John Crombez en Monica De Coninck.