Tijdens praktijktesten reageerden onderzoekers van de vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent op 1463 advertenties voor huurwoningen en appartementen op het Gentse grondgebied. Ze onderzochten specifiek discriminatie op basis van etnische afkomst (kandidaat-huurders met een Arabische, Turkse of Oost-Europese naam), op basis van een fysieke beperking (kandidaat-huurders met een visuele beperking), op basis van de bron van het inkomen (kandidaat-huurders met een sociale uitkering).

“Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat er effectief een sterke ongelijke behandeling is: in één op drie gevallen is er discriminatie bij personen met een vreemde naam en met een fysieke beperking, voor personen met een sociale uitkering stijgt dit tot bijna één op twee. Wanneer personen met een vreemde naam en een sociale uitkering zich kandidaat stellen, dan stijgt de discriminatie tot bijna drie op vier gevallen”, aldus Resul Tapmaz.

Plan racismebestrijding Stad Gent

Stad Gent wil nu de strijd tegen racisme en discriminatie verder opvoeren. “We kiezen voor een beleid dat verder reikt dan sensibiliseren en willen als Stad een duidelijk signaal geven dat de bestaande wetgeving moet nageleefd worden”, laat Resul Tapmaz weten. “Samen met schepen Tom Balthazar, bevoegd voor wonen, gaan we werk maken van een non-discriminatiepact met de verhuursector en gaan we onderzoeken hoe we een label ‘ethisch of respectvol verhuren’ in Gent kunnen toekennen.”

”Discriminatie op vlak van wonen, heeft een bijzonder grote impact voor wie wordt uitgesloten. Het onderzoek van UGent rond de praktijktesten op de huurmarkt toont aan dat het een reëel probleem betreft met een grote omvang. Samen met de sector moeten we hier als stad een einde aan maken.“ besluit Resul Tapmaz.

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen racisme stelt schepen Resul Tapmaz het volledige actieplan racismebestrijding van de Stad Gent voor op 20 maart 2015. Eén van de speerpunten van het actieplan is het implementeren van structurele controles rond discriminatie op de huurmarkt door de Stad Gent zelf.