Gemeenteraadslid Guy Reynebeau vroeg OCMW-voorzitter Rudy Coddens om  uitleg over de aanpak en de evolutie van de energie-armoede in onze Stad.

In een uitgebreid antwoord gaf Rudy toelichting over alle nieuwe  maatregelen die de afgelopen jaren genomen werden zowel door de Stad en OCMW van Gent.

Daarbij zitten heel wat energiepremies en preventieve maatregelen. Zo wordt de premie budgetmeter aardgas soepeler toegekend en is er door het bestuur beslist tot toekenning premie budgetmeter elektriciteit voor die Gentenaars die elektrisch verwarmen (uitsluitend nacht met accumulatoren).

De leerwerkplekken van OCMW Gent hebben goedkope tarieven voor kleine energiezuinige werkjes en bovendien komt de Stad ook nog eens tussen met een premie voor die kleine werkjes.

Er werden in 2016 niet minder dan 967 kwetsbare  mensen overtuigd om een energiescan te verrichten. Dat is een record. En 604 mensen kregen een tussenkomst voor een energiezuinig toestel of energiebesparende maatregel zoals dakisolatie. Dat is het hoogste cijfer in 5 jaar !

Daarnaast wordt er mee ingezet om de sociale rechten, premies en sociale voordelen  actiever toe te kennen. Een pilootproject in de wijk Watersportbaan, Ekkergem en Papegaaistraat zorgt er voor dat meer mensen gebruik maken van de sociale tarieven energie.

Gentenaars die een uitzonderlijk hoog energieverbruik hebben, worden gecontacteerd. Eandis en OCMW Gent stellen  deze mensen oplossingen voor om het verbruik te verminderen.

De aanpak heeft ervoor gezorgd dat er in Gent voorlopig geen opvallende stijging merkbaar is van de energie-armoede. Desalniettemin zetten we met alle partners in op nieuwe en lopende projecten. “De focus op energie-armoede en bij uitbreiding de strijd tegen armoede is en blijft voor Gent dan ook een topprioriteit” aldus Rudy Coddens.