Al in de eerste drie levensjaren lopen kinderen een achterstand op die later nog moeilijk bij te benen is. In armoede geboren worden, heeft een invloed op de ontwikkeling van de hersenen die al in de kleuterschool meetbaar is. Door het isolement waarin ze opgroeien loopt hun fysieke en emotionele ontwikkeling achterstand op. Als kinderarmoede vandaag niet aangepakt wordt, dan komt er een golf van volwassenen die ook hulp nodig hebben. Minister van Armoedestrijding Ingrid Lieten: “Als Vlaamse regering proberen we die kinderen en de gezinnen waarin ze opgroeien zoveel mogelijk structureel te helpen, maar er is méér nodig. Daarom werd aan burgers en bedrijven gevraagd geld te storten om één van de grootste onrechten van onze samenleving mee te helpen bestrijden.” De teller van het fonds staat na vier maanden op 800.000 euro.

Ingrid Lieten: “Een mooie start. Maatschappelijke mobilisatie was één van onze doelstellingen. Ik ben blij om te zien dat die op gang komt. Het thema kinderarmoede leeft steeds meer in Vlaanderen en mensen willen zelf een steentje bijdragen door te storten of door zelf de handen uit de mouwen te steken. Het Kinderarmoedefonds staat nog in de kinderschoenen maar is de laatste weken sterk gegroeid. Ik ben erg blij met ambassadeurs als Peter Adriaenssens, de voorzitter van het fonds, die de krijtlijnen verder uitzet. Maar ook met de inzet van Helmut Lotti, die speciaal voor het fonds een single opnam. De opbrengst van ‘Armoe’ gaat integraal naar het fonds.”

“Het Kinderarmoedefonds kan nu een volgende fase ingaan. De projectoproep werd gelanceerd. Vijf projecten kunnen nu voor drie jaar 20.000 tot 60.000 euro steun krijgen. De projecten moeten een samenwerking zijn tussen burgers, bedrijven, lokaal bestuur, mensen in armoede en wetenschappers om de projecten mee te begeleiden. Zodra een project na de testfase succesvol blijkt, kan het ingekanteld worden in regulier beleid.”