“Niemand kan kinderarmoede tolereren. Daarom moeten we blijven inzetten op de eerste levensjaren van kinderen”, vindt Ingrid Lieten. “Alleen zo maken we hen sterk om een eigen leven uit te bouwen. Dat is de beste investering die een samenleving kan doen.” Uit de cijfers van de jaarlijkse Armoedemonitor blijkt dat 680.000 Vlamingen, onder wie 140.000 kinderen, onder de armoederisicodrempel leven. De helft van deze mensen is langdurig arm. Opvallend is dat zonder sociale zekerheid de armoede in Vlaanderen zelfs 38% zou bedragen. “Een sterke sociale zekerheid vormt dus een duidelijke buffer tegen armoede”, zegt Ingrid Lieten. Om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken, zette Ingrid Lieten de afgelopen jaren sterk in op kinderarmoede. "Want dat bestrijd je op alle mogelijke domeinen: huisvesting, gezondheid, onderwijs, vrije tijd, jobs, scholing van de ouders, gezinsondersteuning."

“Op al deze domeinen moeten we blijven inzetten zodat toekomstige ouders en toekomstige kinderen uit de armoede geraken en vooral blijven. De komende regering moet daar meer budget voor vrijmaken. Net als dat ze werk moet maken van de strijd tegen schooluitval en begeleiding van jongeren naar werk."