Het onderzoeksteam zal bestaan uit sociaal inspecteurs van de inspectiediensten van de FOD Werk en de FOD Sociale Zekerheid. Voortaan zal dit team in samenwerking met de gerechtelijke autoriteiten in alle individuele dossiers steeds kiezen voor de sanctie die het snelst kan worden opgelegd. Dat moet het ontradend effect vergroten, melden John Crombez en Monica De Coninck.

Sociale dumping ontstaat wanneer voornamelijk buitenlandse werkkrachten tegen te lage lonen tewerkgesteld worden, zonder sociale bescherming. Zo ontstaat druk op de arbeidsmarkt in België , een concurrentienadeel voor correct werkende bedrijven en wordt de financiering van de sociale zekerheid gehypothekeerd. Sociale dumping vernietigt jobs en wurgt bedrijven die zich wel aan de regels houden. Vooral de bouw-, schoonmaak- en transportsector lijden hieronder.

De ontslagnemende regering nam de voorbije jaren verschillende maatregelen om sociale dumping aan te pakken. “Maar omdat ondernemers en werknemers nog te veel blijven lijden onder oneerlijke concurrentie, willen we deze vorm van fraude nog strenger aanpakken”, zegt John Crombez.

“Door sociale dumping gaat iedereen er op achteruit. Zowel die mensen die op zoek zijn naar een beter leven want die worden tewerkgesteld aan een hongerloon en hebben geen sociale rechten”, zegt Monica De Coninck. “Maar ook onze bedrijven die failliet gaan en werknemers die hun job verliezen. Ons sociaal model komt onder druk te staan. Daarom is een nog strengere aanpak van sociale dumping hard nodig.”