De strijd tegen sociale fraude werpt vruchten af. De inspectiediensten controleren steeds gerichter en steeds efficiënter op zwartwerk, op fraude met de ziekteverzekering of met de kinderbijslag, op valse C4’s waarbij nepbedrijven fictieve ontslagdocumenten afleveren,… Met resultaat, in 2013 werd voor 148 miljoen euro aan sociale fraude ontdekt. In het algemeen slagen we er in meer dan 97 procent van de ontdoken sociale bijdragen die we claimen, ook effectief te recupereren.

“Ook de opgevoerde strijd tegen de sociale dumping verklaart mee het recordbedrag”, aldus John Crombez. “In de bouw, in de transportsector of in de schoonmaaksector laten bedrijven buitenlandse werknemers onder de prijs en zonder sociale bescherming werken. De bedrijven die hun werknemers wél een eerlijk loon geven en wél sociale bijdragen betalen, kunnen onmogelijk concurreren. Sociale dumping maakt bedrijven kapot en doet jobs verloren gaan.”

De doelgerichte en efficiënte controles op sociale fraude, hebben volgens John Crombez een dubbel effect. “De cijfers tonen aan dat we meer fraude blootleggen en dat we meer geld recupereren. Maar de controles werken ook preventief, waardoor mensen minder geneigd zijn om de sociale zekerheid op te lichten en we minder onterechte uitkeringen betalen. De strijd tegen sociale fraude heeft een ontradend effect.”

Beven in Bratislava

Dat ontradend effect stopt niet bij de landsgrenzen. De laatste jaren openden heel wat transporteurs een fictieve zetel in Bratislava, waar ze Slovaakse chauffeurs ronselden die aan een veel lager loon en tegen veel lagere sociale bijdragen werken dan Belgische chauffeurs. Al die transporteurs kregen nu van een tussenpersoon een brief om hen te waarschuwen voor de “zeer strenge controles” op die sociale dumpingpraktijken. “Het bewijs dat onze aanpak werkt, en dat de mazen van het net steeds kleiner worden”, aldus John Crombez. “De Europese regels zijn nog niet perfect, maar we kunnen als klein land ook al heel wat ondernemen tegen sociale dumping.”