"Momenteel lopen verschillende rechtszaken tegen ex-Syriëstrijders. Uit deze rechtszaken blijkt steeds weer de grote impact van online communicatie bij het rekruteren van deze jongeren. Ook vandaag nog bereiken heel wat boodschappen uit Syrië Vlaamse jongeren vooral via het internet en proberen hen zo te overtuigen hun verantwoordelijkheid te nemen", zegt Hans Bonte. "De strijd tegen online rekrutering moet van dichtbij opgevolgd worden. Maar wat blijkt? Eén halftijdse medewerker stelt de regering aan."

Hans Bonte ondervroeg bevoegd minister van Veiligheid Jan Jambon hierover en kreeg de reactie: "Ik kan niet alles tegelijk. Hans Bonte: "Ongelooflijk, dit zou een absolute topprioriteit moeten zijn, en de minister haalt gewoon de schouders op."

"De voorbije jaren beloofden heel wat ministers (Milquet, Geens, Jambon, Homans) een efficiënte aanpak van online radicalisering, maar in de praktijk zien we geen effectieve actie. Daarom hameren we opnieuw op de nood om effectief en snel iets te doen tegen online rekrutering en radicalisering", aldus Bonte. "Deze maatregelen moeten ook deel uitmaken van een integraal plan, waarin er gezorgd wordt voor de coördinatie tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus."

"Ons pleidooi om een federale staatssecretaris anti-radicalisme en anti-terrorismebeleid aan te duiden die als taak heeft om alle overheden - de diverse federale veiligheidsdiensten, de regio's en het lokale niveau - te doen samenwerken rond integrale veiligheid is actueler dan ooit. Zolang ons land er niet in slaagt om alle veiligheidsactoren samen een vuist te doen maken tegen deze gruwel, lopen we onnodige risico's", besluit Hans Bonte.