Geruchten doen sinds enkele dagen de ronde dat het enkele maanden geleden door t-groep gestarte dienstenatelier zou ophouden te bestaan. t-groep bevestigde vandaag dat er van een sluiting geen sprake is. Zij blijven geloven in een toekomst voor het atelier dat aan de werknemers van Mechelse bedrijven een strijkdienst via dienstencheques aanbiedt.

Schepen van Werk en Lokale economie Caroline Gennez is tevreden dat T-groep duidelijkheid biedt over het voortbestaan van dit project. “We verwelkomen en steunen elk initiatief dat de tewerkstelling in onze stad bevordert. Bovendien gaat het hier over de sociale herintegratie van mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt”, zegt Gennez.

T-groep meldt dat alle steun van het Mechelse bedrijfsleven, de stad Mechelen en de Mechelse bevolking meer dan welkom is. Schepen Gennez nam reeds contact op met het dienstenatelier. Eerstdaags zal men overleggen waar de stad Mechelen kan helpen om dit sociale project verder te laten bestaan. Gennez is ook bereid een onderzoek te starten over de mogelijkheid om ook aan de werknemers van de stad deze dienst aan te bieden. De stad kan ook helpen om het bestaan en werking van alle strijkateliers beter bekend te maken bij de Mechelse bedrijven en bevolking.
 
“Daarenboven zal een actieplan sociale economie door onze diensten worden opgemaakt om sociale economieprojecten verder te laten bestaan en nieuwe projecten op te starten. De werkloosheid in Mechelen moet omlaag. We zullen daar, binnen de mogelijkheden van de stad, alles aan doen.”, besluit Gennez.