Raad na raad worden we door de gekende rechtse partijen in onze gemeenteraad om de oren geslagen met vragen naar meer beveiliging, camera’s en alle facetten van toezicht op de burger. Wij zijn niet blind dat veel van onze inwoners met een onveiligheidsgevoel leven. Bestendige bangmakerij bevorderen alleen maar dit gevoel. Maar er zijn ook nog andere noden in deze gemeente. Onze fractie heeft in de varia toegevoegde punten aan de agenda het college er attent op gemaakt dat het strijkatelier gelegen in de Pastoor Coplaan eerstdaags de deuren sluit. Ooit heeft het OCMW met de idee gespeeld om deze dienstverlening op zich te nemen. Dit ook in het kader van tewerkstelling voor laaggeschoolden en met een onmiskenbare behoefte om een deel van het werk in de gezinnen over te nemen. Aangezien toen het initiatief overgelaten werd aan een privé-instelling werd daar toen niet verder op ingegaan. Nu vandaag een privé-instelling (Pastoor Coplaan) stopt met de activiteiten vragen we toch dat het bestuur via de dienstsociale zaken deze noodzakelijke dienstverlening blijft opvolgen en eventueel nieuwe initiatieven neemt. 

 

Omdat er zoveel tegengestelde belangen zijn is politiek is geen gemakkelijke taak. Positief samenwerken met elkaar vraagt meer inspanning dan verdelen, uitsluiten en anderen negatief benaderen. Het drama is dat velen niet lijken door te hebben dat democratie een manier is om die tegengestelde belangen en inzichtendoor compromissen met elkaar te verzoenen.

Onze fractie wil de inwoner tegemoet komen, anderen zien de opdracht van een gemeente als toezicht en verbalisatie.

Denise MelisDe Lamper,  sp.a voorzitter –gemeenteraadslid. Guido Weyns, sp.a fractieleider