Amper 11% van de werknemers van de grote Mechelse bedrijven komt niet met de wagen naar het werk. Schepen van Economie Caroline Gennez (sp.a) vindt dat veel te weinig. «Het is de volgende jaren misschien wel dé uitdaging om onze stad bereikbaar te houden», zegt ze.

Het cijfer komt uit een studie naar de economische toestand van de stad. Het onderzoek moet de stad toelaten om een economische visie te ontwikkelen om zo een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor ondernemingen te creëren.

Bereikbaarheid is één van de grote troeven. Volgens Gennez zal moeten worden ingezet op beter openbaar vervoer en betere faciliteiten voor fietsers om dat ook zo te houden. «Er is ook een mentaliteitswijziging nodig», zegt ze.

Marketing

Volgens de studie ontbreekt het Mechelen ook aan een duidelijk economisch beleid. De dienstverlening naar de bedrijven toe moet beter en er is nood aan een goed opgezette marketing- en communicatiestructuur voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. «De waardering en tevredenheid van onze huidige bedrijven is wel zeer hoog. 82% geeft aan dat ze opnieuw voor Mechelen als vestigingsplaats zouden kiezen», zegt Gennez.

De bedrijven zijn actief in verschillende sectoren. Functies zoals verkoop, marketing, administratie, informatica, logistiek, onderzoek en ontwikkeling nemen in de meeste een prominente plaats in.

HQ

«Het heeft geen zin om headquarters van bedrijven naar Mechelen te proberen krijgen. Die kiezen toch voor Brussel. We stellen wel vast dat er grote interesse is van diezelfde bedrijven om hier hun backoffice te vestigen. Daar moeten we op inzetten», aldus nog Gennez.