Mechelen gaat een detailstudie laten uitvoeren naar het handelsapparaat van de stad. Bedoeling is na te gaan welke de vraag is van consumenten én winkeliers. «Om het beleid beter af te stemmen op de noden, willen we over concrete cijfers beschikken. De studie moet uitwijzen wat er is in Mechelen en vooral ook wat er ontbreekt», zegt schepen van Middenstand Caroline Gennez (SP.A).

Mechelen wil zichzelf meer promoten als winkelstad. «Leo Lenaerts, de voorzitter van het Bruulcomité, zegt wel eens dat Mechelen het grootste openluchtshoppingcenter is van het land. Dat is een mooie uitspraak. Niet alle straten doen het echter even goed», zegt schepen Caroline Gennez. «Een aantal doet het uitstekend. Andere zijn naar mijn gevoel iets te veel op hun retour. Die straten willen we nieuw leven inblazen. Dat onder andere door winkels aan te trekken die Mechelen nu niet heeft. Dat door potentiële investeerders en starters te informeren over de mogelijkheden die onze stad biedt en de mogelijke lacunes in het aanbod», zegt Gennez.

Speciaalzaken

Lenaerts is alvast blij met de studie. «Ze zal duidelijk maken welke straten een toekomst hebben als handelsstraat en welke niet. Die laatste zouden dan beter worden omgevormd tot woonstraat», zegt hij. Volgens de voorzitter van het Bruulcomité is er momenteel een goede mix van ketens en detailhandel. «Wel zouden er nog een aantal speciaalzaken mogen bijkomen», aldus nog Lenaerts.