“Iedereen heeft recht op een job die inkomenszekerheid garandeert”, zegt Meryame Kitir. Een job waarmee je een volwaardige sociale bescherming opbouwt, waarin je de mogelijkheid hebt om je te ontplooien of om simpelweg gelukkig mee te zijn. Om die ambitie te realiseren, moeten we een klaar beeld hebben van de uitdagingen waar onze arbeidsmarkt voor staat.

Meryame Kitir organiseert nu een studiedag waarop ze met de mensen en experten, de grote verschuivingen en uitdagingen op de arbeidsmarkt in kaart wil brengen. “Samen bekijken we hoe we het sociaal overleg en het beleid antwoorden kunnen bieden op de uitdagingen waar we voor staan”, aldus Meryame Kitir.

In bijlage vindt u het programma.