“De eerste levensjaren zijn van wezenlijk belang voor de verdere toekomst van elk kind”, zegt Joris Vandenbroucke.

“Als we weerbare en gelukkige jongeren willen vormen, moeten we elk kind een warme, zorgzame en stimulerende omgeving garanderen”, gaat Joris Vandenbroucke verder. “Kinderopvang en kleuteronderwijs zijn daarbij cruciaal. Vlaanderen mag terecht trots zijn op de hoge participatie van kinderen aan het kleuteronderwijs.”

Joris Vandenbroucke: “Maar toch zien we dat de kloof tussen leerlingen niet kleiner wordt. Als we elk kind een gelukkige toekomst willen geven, moeten we beter doen. Samen met jullie willen we als sp.a de nieuwe uitdagingen in kaart brengen zodat we samen vorm kunnen geven aan die sterke start die elk kind verdient. Daarom nodigen we jullie graag uit voor onze studiedag op vrijdag 8 december.”